BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Unit Data dan Pensijilan Bahagian Peperiksaan dan Penilaian sedang menyemak dan mengemaskini rekod graduan dari tahun 2007 sehingga 2010. Maklumat lanjut boleh hubungi pegawai Unit Data dan Pensijilan BPN.

Unit Data dan Pensijilan Bahagian Peperiksaan dan Penilaian sedang menyemak dan mengemaskini rekod graduan dari tahun 2000 sehingga 2007. Maklumat lanjut boleh hubungi pegawai Unit Data dan Pensijilan BPN.

Kementerian Pendidikan Tinggi dengan kerjasama lima (5) Universiti Awam rintis yang melaksanakan iCGPA telah menganjurkan International Conference on iCGPA 2017 dengan objektif:

  1. Selaras dengan pelaksanaan iCGPA yang merupakan inisiatif Pentaksiran Bersepadu yang diaspirasikan di bawah Lonjakan 1 PPPM (PT) 2015-2025 untuk menghasilkan graduan yang holistik, berciri keusahawanan dan seimbang.
  2. Menjadi satu medan dan platform untuk pakar akademik dari dalam dan luar negara berkongsi pandangan dan idea mengenai kaedah baru penilaian akademik yang holistik untuk para pelajar; dan
  3. Sebagai salah satu cara mempromosikan iCGPA kepada masyarakat tempatan dan luar negara.

Persidangan antarabangsa ini dirasmikan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi dan turut dihadiri oleh panel-panel jemputan dari dalam dan luar negara pada ketetapan seperti berikut

                               Tarikh :17 & 18 Julai 2017

                              Tempat: Hotel Istana, Kuala Lumpur

Apps ni dibina untuk kemudahan pelajar politeknik malaysia dalam melihat jadual peperiksaan politeknik malaysia yang diselaraskan. Menu yang terdapat adalah

  1. Jadual peperiksaan selaras.- Kemudahan yang diberi adalah secara 'real time' iaitu jika berlaku sebarang perubahan, pelajar dapat mengetahuinya. Apps ini memberi kemudahan kepada pelajar untuk mencari mengikut nombor pendaftaran, kursus, politeknik, tarikh dan program. Dengan kemudahan ini, pensyarah atau ibubapa turut juga boleh menggunakan. Ianya tidak terikat dengan pelajar sahaja. Paparan hasil daripada carian adalah tarikh peperiksaan, nama kursus, masa dan lokasi peperiksaan dilaksanakan.
  2. Daftar pemakluman - Tambahan terbaru telah dimasukkan dalam apps ini iaitu pendaftaran untuk notifikasi dan juga aduan berkaitan jadual. Pendaftaran untuk notifikasi adalah menggunakan 'push notification' yang disediakan oleh google untuk memberi makluman. Jika pelajar mendaftar, makluman akan dihantar kepada pelajar setiap awal pagi pada hari peperiksaan berlangsung mengikut jadual peperiksaan pelajar berkenaan. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada pelajar atau sesiapa yang mendaftar
  3. Aduan Jadual peperiksaan. -  Konsep asal aduan pada mulanya dibuat melalui emel namun penambahbaikan dijalankan untuk membolehkan pelajar membuat aduan pada menu yang disediakan di dalam aplikasi ini. Proses ini akan membantu BPN mengambil tindakan dengan kadar segera.

Penambahbaikan aplikasi ini akan terus di jalankan dari masa ke semasa. Pihak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembangun Aplikasi ini iaitu En Khairul Azhar.

-Sumber: En Khairul Azhar Bin Abd Azz (Ketua Unit Peperikasaan PSP)

STATISTIK GRADUAN

PERINGKAT PENGAJIAN

 Ijazah Sarjana Muda 269
 Diploma Lanjutan 843
 Diploma 350741
 Sijil 179346
 Sijil Khas 1281

TAHUN PENGAJIAN

 2018 527
 2017 28420
 2016 26196
 2015 26242
 2014 25414
 2013 26716
 2012 32026
 2011 31584
 2010 33153
 2009 47053
 2008 32369
 2007 30324
 2006 25965
 2005 12484
 2004 20262
 2003 19176
 2002 18897
 2001 15625
 2000 11428
 1999 7388
 1998 6521
 1997 5997
 1996 5414
 1995 5732
 1994 5585
 1993 4497
 1992 4031
 1991 3103
 1990 2288
 1989 2793
 1988 2154
 1987 1459
 1986 1602
 1985 1446
 1984 1611
 1983 804
 1982 1311
 1981 894
 1980 665
 1979 753
 1978 579
 1977 420
 1976 391
 1975 510
 1974 112
 1973 218
 1972 139
 1971 202

POLITEKNIK

 PUO 75610
 POLISAS 49584
 POLIMAS 45357
 PKB 46256
 PKS 25937
 PPD 36156
 PKK 20960
 PSA 34976
 PIS 29650
 PSP 29716
 PMK 8275
 PKT 4062
 PSMZA 18775
 PMM 21500
 PSAS 18720
 PTSB 16405
 PSIS 15445
 PTSS 14968
 PMS 4961
 PMU 7393
 PBU 738
 PJK 490
 PNS 1907
 PBS 458
 PMJ 986
 PHT 768
 PSS 602
 PMKL 486
 PMKU 355
 PMJB 612
 PMBS 184
 PMTG 109
 PTSN 78