BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

HOME > JADUAL PEPERIKSAAN

TAKWIM
Jadual Waktu Peperiksaan

SEMAKAN
Jadual Waktu Peperiksaan

FAQ
Jadual Waktu Peperiksaan
 

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR SELARAS POLITEKNIK KPT

SESI : DISEMBER 2016
VERSI JADUAL : DERAF PERTAMA

Sila Masukan No Pendaftaran :  

SEBARANG KEMUSYKILAN SILA RUJUK FAQ TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENGAJUKAN MELALUI EMEL: jadualexam@googlegroups.com
Sila nyatakan NAMA, NO PENDAFTARAN, KOD KURSUS YANG HENDAK DIPINDA, ALASAN PINDAAN, CADANGAN PINDAAN