BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

HOME > KONVOKESYEN > DAFTAR KONVOKESYEN

JADUAL
KONVOKESYEN

EDIT MAKLUMAT
KONVOKESYEN

DAFTAR CADANGAN TARIKH KONVOKESYEN 2018

Langkah 1: Daftar Maklumat AJK/ PIC Jemputan
Pilih Politeknik:
Gelaran
Nama
No. Kad Pengenalan   * tanpa '-'
Gred
No. Tel (office)  Emel Rasmi
No. Tel (HP)  Emel alternatif
  Sila Pastikan Semua Medan DiIsi Bagi Mengelakkan Ralat